Avís Legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini santpere.cat pertanyen a l'AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR, amb domicili al c/ Verge del Portalet, 10 de Sant Pere Pescador (CP 17470), Tel. +34 972 52 00 50 - CIF P1718700F.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de la AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR o de terceres persones amb qui la AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. La AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus cursos i serveis. La AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de la AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. La AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a santpere.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. La AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

La AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. La AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per la AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal la AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament excepte els registres de distribuïdors, que s’incorporaran als fitxers de la AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR i en cap cas seran cedides a tercers sense un consentiment previ.

AUTORITZACIÓ PER ENLLAÇAR AMB SANTPERE.CAT

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom "Ajuntament de Sant Pere Pescador " i/o altres paraules clau.

 
Poma