Casa Caramany
Ubicació - Centre urbà.
Propietat privada - Entrada no permesa.

Descripció:
La gran Casa dels Caramany es troba al costat septentrional de l'església, en la part nort-est de l'antic recinte fortificat. Es creu que fou alçat en el mateix lloc on hi havia el Castell medieval de Sant Pere. L'actual edifici presenta elements constructius que van dels segles XVI al XIX.

En el mur de migdia hi ha dues finestres del segle XVI, una d'elles amb un senzill arc conopial. Davant de la façana de llevant hi ha l'entrada principal que presenta un gran escut, en relleu, dels Caramany que ostenta la data 1883. La part mes vistent de l'edifici és la torre feta amb rajols que s'alça al nord-est, de planta rectangular (s. XVIII-XIX).


caramany 6.JPG caramany 9 .JPG caramany 12.JPG
 
Poma