Església Parroquial
Ubicació - Centre urbà
Entrada lliure.

Descripció:
L'Església Parroquial dedicada a Sant Pere fou construïda l'any 1682 a on antigament s'emplaçava l'antiga església romànica. Es construí formant una nau amb capelles laterals i capçalera poligonal. A la banda de tramuntana de l'església actual hi ha els vestigis del primitiu temple romànic.

Aquests vestigis són visibles a l'exterior de l'església, a l'estret carrer que es forma entre ella i la Casa Caramany i en el marxapeu paral·lel a l'esmentat mur lateral nord de la nau.

L'església actual té la façana de ponent i la porta principal és decorada amb columnes adossades, amb grossos capitells que imiten l'estil corinti. Sobre la llinda hi ha un frontó que emmarca una fornícua. Al centre del mur, damunt la porta, hi ha un rosetó.

El campanar sobre la seva base de planta quadrada s'alça el cos superior, octogonal, que posseeix quatre arcades de mig punt, fetes amb rajols.

La torre acaba amb una terrassa en la qual quatre arcades que s'uneixen en el punt més alt formen un remat que sembla iniciar una cúpula que no s'acabà de construir. L'absis té una sagristia a cada banda.

A l'interior, la nau és dividida en diferents crugies per arcs totals de mig punt. La seva volta, i també la de l'absis i les cobertes de les capelles laterals, són de llunetes.

esglesia.jpg
 
Poma