dimarts 5 desembre 2017
Instal·lació pilones automàtiques

S'estan executant les obres per a la instal·lació d'un sistema de pacificació del trànsit de la zona comercial del nucli antic de Sant Pere Pescador.

 Aquestes obres es realitzen amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona. 
 
Poma