dimarts 16 octubre 2018
Ajuts del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona:
L'Ajuntament de Sant Pere Pescador ha rebut els següents ajuts del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona:
FONS DE SUBVENCIONS PER FACILITAR L’ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES: Facilitar l’accés a les noves tecnologies.Ajut concedit: 1.378,39 € 

FONS DE SUBVENCIONS PER ACTUACIONS EN CAMINS: Actuacions de conservació i manteniment de camins municipals i de sega de marges.Ajut concedit: 1.000 € 

FONS DE SUBVENCIONS PER A DESPESES CORRENTS EN SERVEIS OBLIGATORIS: Actuacions en camins
Ajut concedit: 11.328, 03 €
 
Poma