dimecres 18 febrer 2009
Compostatge casolà

La implantació del compostatge casolà ha tingut una molt bona resposta per part dels veïns de Sant Pere Pescador. A dia d'avui, fins a un total de 35 habitatges han adquirit un compostador per tal de fer la recollida selectiva de la fracció orgànica.

Des del consistori es vol recordar que d'acord amb les Ordenances Fiscals per a l'any 2009 i prèvia sol·licitud a les oficines municipals, els veïns que hagin adquirit un compostador i acreditin documentalment el seu ús gaudiran d'un 10% de descompte en la taxa municipal d’escombriaires.

Per aquells que ho desitgin, us comuniquem que queden molt pocs compostadors disponibles i us animem a adherir-vos a la iniciativa.

Respecta el medi ambient, recicla!"
 
Poma