dilluns 23 març 2009
Feines de neteja a les platges de Sant Pere
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya  està
realitzant feines de neteja a les platges de Sant Pere. Les feines consisteixen en la
recollida manual de brossa, sobretot en les dunes vegetades, i s'està duent a terme a
través de quatre brigades diferents
 
Poma