divendres 27 març 2020
Documents sobre salut laboral útils per la lluita contra el coronavirus a les empreses


Documents sobre salut laboral útils per la lluita contra el coronavirus a les empreses:

SARS-CoV-2 (Covid-19): protocols d’actuació en cas de contagi confirmat o persones amb símptomes compatibles

-  Protecció de les persones treballadores especialment vulnerables al SARS-CoV-2: grups de risc

Intervenció sindical al Pla preventiu davant el Sars-CoV-2 (Covid-19)  
Poma