divendres 10 abril 2020
Recull d´ajuts de les administracions

Us informem del recull d'ajuts de les administracions que estan actius pels diferents sectors econòmics. Alguns no son extraordinaris pels moments que estem vivint però també és bo fer un recordatori a les persones del sector que puguin estar interessades.

Els hem dividit en tres sectors:

SECTOR TURÍSTIC - SECTOR AGRARI -SECTOR RAMADER:

SECTOR TURÍSTIC:

Els moments actuals estan colpejant el nostre sector turístic i molt especialment les microempreses i els professionals individuals que sovint, per la seva estructura més reduïda, tenen més dificultat per accedir a les línies d’ajuts generals que s’estan articulant per fer front a la COVID-19.
Per aquest motiu, vull informar-vos que des del Govern hem activat una línia d'ajuts directes d'inicialment dos milions d’euros dirigida justament a professionals autònoms i microempreses que desenvolupen la seva activitat en el sector turístic. Es tracta d’un ajut de 2.500 euros en un únic pagament a bestreta destinat a establiments turístics d’allotjament, guies de turisme, empreses turístiques de mediació, agències de viatge, DMC, OPC, establiments i activitats d’interès turístic... amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000€ de volum anual de facturació. 
En aquest enllaç trobareu més detalls sobre els requisits i requeriments de justificacions. Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre que pugui correspondre a excepció d’aquells que derivin o tinguin causa en el tancament definitiu de l‘activitat.

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_actualitat/nota-premsa/…

També us faig saber que estem treballant per intentar dotar de més pressupost aquesta línia que es posarà en marxa en aproximadament una setmana, moment en què es podran rebre les sol•licituds. Seguirem sumant més mesures econòmiques de suport al nostre teixit turístic en aquests moments complicats.
Aprofito per recordar-vos que des de Turisme de la Generalitat actualitzem diàriament la secció http://act.gencat.cat/covid19/ dins del nostre web, creada específicament per compartir amb tots vosaltres el màxim d'informació que us pugui ser d'utilitat en la complexa situació que vivim. 
http://act.gencat.cat/covid19/
Estem, més que mai, a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte i inquietud que ens volgueu fer arribar,

Octavi Bono i Gispert 
Director general de Turisme
Departament d'Empresa i Coneixement
Generalitat de Catalunya

SECTOR RAMADER:
Cap novetat en especial. Les feines es poden anar fent (sempre que segueixin les indicacions de les autoritats) i els ajuts són els que ja coneixen els ramaders.

Els moviments de bestiar es poden fer, es comuniquen al DARP o s’utilitzen les guies per realitzar-los, es pot fer el pasturatge (oví, boví, ...) tenint en compte tot el que diuen les autoritats en matèria de trànsit, etc. Tot igual, és un sector essencial.

SECTOR AGRARI:

Ja ha sortit l’ordre del “Contracte Global d’explotació” com cada any (el CGE regula diversos ajuts: els de competitivitat [joves, mitigació, diversificació i competitivitat] i els de la sostenibilitat [producció ecològica, races autòctones, apicultura zones fràgils.......]).

Us deixem aquest enllaç amb tots els ajuts que actualment estan en període obert.

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/ajuts/

http://agricultura.gencat.cat/…/contracte-global-explotacio/

Comunicat sobre “instruccions sobre ajuts i subvencions” elaborat pel DARP, on remet a una futura ordre que reguli tot aquest tema: 
Arran de la declaració de l'Estat d'alarma, el Departament pretén resoldre els dubtes que es poden plantejar en la gestió dels ajuts.
Els reials decrets 463/2020 i 465/2020 preveuen, respectivament:
- La suspensió dels terminis administratius dels procediments administratius
- La continuació dels procediments administratius que es considerin indispensables per a la protecció de l'interès general
El Departament prepara una ordre en què es considera indispensable per a la protecció de l'interès general la continuació de la majoria dels procediments de tramitació de subvencions que gestiona el Departament. En aquesta mateixa ordre també es modifiquen alguns terminis de procediments d'algunes línies de subvenció i es preveu alguna mesura de flexibilització, pel que fa a les visites de comprovació de no inici de les actuacions.
També es poden consultar instruccions sobre temes d'àmbit general i d'ajuts sectorials.
 
Poma