divendres 22 maig 2020
Ordre SND/427/2020 al BOE de 21 de mayo

Avui ha s'ha publicat al BOE una ordre per flexibilitzar el confinament en municipis petits i en fase 1 o fase 0. Malauradament no és aplicable en municipis de densitat de població inferior a 100 habitants/km2, i a Sant Pere Pescador tenim 111 hab/km2, pel que no ens hi podem acollir. Tot i això esperem que aviat ens podrem acollir a la fase 2.Aquí teniu l'Ordre SND/427/ 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5218
 
Poma