dimarts 14 abril 2009
Reunió a Madrid sobre la proposta provisional d'atermenament del riu Fluvià i el rec Sirvent

El dimecres 15 d'abril l'Alcalde de Sant Pere Pescador, sr. Jordi Martí, i el diputat al Congrés, sr. Francesc Canet, es reuniran a Madrid amb el Secretari General del Mar, sr. Martín Fragueiro, per tal de mostrar el seu rebuig a la proposta provisional d'atermenament del riu Fluvià i el rec Sirvent.

En aquesta reunió es demanarà que es faci una aplicació més lògica de la Llei de Costes pel que fa al criteri de la intrusió d'aigua salina per afectar els cursos fluvials com a domini públic maritimoterrestre i que els efectes sobre el sòl urbanitzable pendent de desenvolupar siguin els mínims per tal que el planejament urbanístic vigent no s'hagi de modificar.

De manera molt majoritària l'atermenament afectarà les lleres del riu i del rec que llinden amb finques incloses en el sòl no urbanitzable d'alt valor agrícola o d'especial valor natural i paisatgístic (Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà), destinades, sobretot, al conreu.

També es vol aclarir quines conseqüències jurídiques pel que fa a usos residencials i a l'atorgament de llicències d'obres té l'atermenament sobre el sòl urbà consolidat de la zona del Club Nàutic i sobre l'ús d'acampada del càmping El Riu, inclòs en terrenys del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

L'Ajuntament de Sant Pere Pescador compta amb el suport del Govern de la Generalitat, que a través de l'ACA també ha presentat al·legacions a l'atermenament 
 
Poma