dilluns 26 octubre 2020
Subvenció per ensenyament

La Diputació de Girona va obrir una convocatòria de subvencions per al finançament d’accions de suport als centres de màxima complexitat, que més havien patit les conseqüències de la crisi derivada de la Covid-19. 

El nostre municipi al tenir un centre d'aquestes característiques es va poder acollir a la sol·licitud d'aquests ajuts. 

Finalment ens han atorgat una aportació econòmica de  1.944,88€

Aquesta subvenció, ha permès compensar una part de la despesa que es va fer durant el primer confinament en el que es va dotar de dispositius digitals a un grup d'alumnes per tal de que poguessin seguir les classes de manera telemàtica 
 
Poma