dimecres 7 abril 2021
Subvencions per a obres d´arranjament en l`interior dels habitatges per a persones grans per a l´any 2021
Subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2021
L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és d'1.160.000 euros. Aquesta dotació inicial es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries, mitjançant una resolució de la persona titular de la presidència de l'Agència
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC (2 d’abril de 2021) i finalitza el 30 de juny de 2021, inclòs.
Més informació: https://fmc.cat/novetats-ficha.asp?id=34307&id2=2
 
Poma