dimarts 12 maig 2009
OFICIALITZACIÓ DE L’ESCUT HERÀLDIC DEL MUNICIPI

El Departament de Governació i Administracions Públiques ha aprovat l’adopció de l’escut heràldic de Sant Pere Pescador i també la seva inscripció al Registre d’ens locals de Catalunya. 

L’Antic escut utilitzat no estava legalment inscrit i no complia els principis establerts per la normativa heràldica. Segons un informe elaborat l’any 1991 per Armand de Fluvià, la tiara pontifícia no podia ser utilitzada en cap escut pel fet de representar l’Estat sobirà de la Ciutat del Vaticà. 

El 25 de juny del 2008 el ple municipal va aprovar per unanimitat el blasonament d’un nou escut amb una proposta diferent: s’hi havia inclòs el riu Fluvià, s’havien mantingut les dues palmes i les claus i s’havia exclòs la tiara. No obstant això, la Direcció General d’Administració local i l’Institut d’Estudis Catalans informaren desfavorablement a la proposta presentada per l’Ajuntament per considerar que les dues palmes (tal com apareixen a l’antic escut) infringien les normes d’heràldica.  

Així doncs, el blasonament aprovat  consisteix en un escut caironat amb fons de gules (vermell), color identificatiu de l’escut de la nissaga dels Caramany,  amb dues claus amb les dents a dalt i mirant cap enfora, la d’or (groga) en banda i per damunt de la d’argent (blanc) en barra, que simbolitzen Sant Pere, acompanyades a la punta per una faixa ondada d’argent (blanc) element que identifica el riu Fluvià, element indissociable en la vida i en el desenvolupament econòmic i social del municipi. I per timbre una corona mural de vila.
 
Poma