dimarts 2 novembre 2021
Alerta estafa
Els mossos ens informen d'una estafa que s'està produint sobre tot a la gent gran. 

Envien una carta fent-se passar per la Seguretat Social, però demanen informació i estafen.
 
Poma