divendres 11 febrer 2022
Nova maquinària de climatització del Casal
La nova maquinària de climatització del Casal es comença a instal·lar el 22 de febrer.
 
Poma