dimarts 22 febrer 2022
Arranjament del Camí de Sant Pere Pescador a Vilamacolum
El Ple de la Diputació de Girona del passat dia 15 de febrer, va aprovar inicialment el "Pla local de carreteres de les comarques gironines". Els plans zonals que acompanyen a aquest Pla també contemplen integrar els camins locals, que en el nostre cas seria el "Camí de Sant Pere Pescador a Vilamacolum".
Cal esmentar que només s'han considerat "susceptibles d'integrar" un 23,5 % de la província. En el nostre cas la intensitat de trànsit (IMD) ha estat un factor important, ja que és dintre de les 5 més importants de la província. Confiem que el següent pas, la seva planificació per ser arranjada, ho sigui a mig termini.
 
Poma