dilluns 1 juny 2009
Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) l'Escala-Albons

El passat divendres 29 de maig membres de l'equip de govern i dels serveis tècnics municipals es van reunir a l'Ajuntament de Sant Pere amb els serveis tècnics de sanejament del Consorci de la Costa Brava, amb la consultora ABM i amb les empreses adjudicatàries de les obres per començar a perfilar el programa de treball de les obres de connexió a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de l'Escala-Albons.

Les obres esmentades han estat adjudicades per part del Consorci de la Costa Brava a la UTE formada per Aquagest Medi Ambient, SA-Hidrocanal per un import de 5.359.642,53 euros (IVA inclòs).

En aquesta reunió es va analitzar sobre plànol quins eren els llocs més indicats per l'inici dels treballs, sobretot tenint en compte que durant la temporada d'estiu es considera més adient començar per aquells punts on no calgui obrir rases, ni fer talls al trànsit, etc.

Els primers treballs consistiran en treballs d'explanació i la construcció d'Estacions de
Bombament d'Aigües Residuals (EBAR).

Prèviament a l'inici de les obres, en una data encara per determinar es farà una xerrada informativa per explicar el projecte als veïns.

 
Poma