dimecres 3 juny 2009
Manifest municipis afectats: Pla especial de protecció del medi natural i els Aiguamolls de l'Empordà
El passat divendres 29 de maig a les 12 h. es va fer públic el Manifest dels municipis afectats per l'avantprojecte de Pla especial de protecció del medi natural i els Aiguamolls de l'Empordà en un acte celebrat a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.

Aquest manifest mostra el rebuig dels municipis cap a una proposta que no ha tingut en compte la veu i la voluntat del territori en l'elaboració del document i demana la retirada de l'avantprojecte.

Així mateix, el manifest deixa molt clar que no es posa en dubte la figura del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà com a instrument de protecció del medi natural, sinó la mala experiència en la gestió del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà durant els 25 anys de la seva existència.

Els municipis també expressen que en tot cas el primer que cal és un Pla d'ús i gestió de l'actual Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, però no aprofitar l'avantprojecte de Pla especial per fer-ne créixer els límits actuals.

El manifest també designa una comissió delegada encarregada de negociar la retirada de document formada pels alcaldes de Castelló d'Empúries, sr. Salvi Güell, l'alcalde de Palau-saverdera, sr. Narcís Deusedas, l'alcalde de Pau, sr. Josep Blanch, l'alcalde de Riumors, sr. Josep Maria Pedrosa, i l'alcalde de Sant Pere Pescador, sr. Jordi Martí.
 
Poma