dijous 21 abril 2022
Canvi lluminàries LED
Gràcies a una subvenció de la Unió Europea gestionada per l'IDAE, Instituto para la diversificación y ahorro de la energía, s'estan canviant totes les lluminàries a LED del nostre municipi. Per facilitat de la gestió s'ha començat pel Mas Sopas.
 
Poma