dijous 4 juny 2009
Infoservei: Full d'Informació Municipal
L'Àrea de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador ha impulsat Full d'Informació Municipal com una eina per apropar el dia a dia de l'Ajuntament als veïns.

El Full d'Informació Municipal porta el nom d'Infoservei i apareix amb la voluntat de fer més àgil la comunicació entre l'Ajuntament i els veïns, i vol omplir l'espai que hi ha entre número i número del Butlletí Municipal. La idea és que la gent tingui al seu abast l'accés a la informació de l'Ajuntament d'una manera fluïda tot fent un cop d'ull a allò que els pugui interessar.

Els dos primers Fulls d'Informació Municipal contenen informació sobre el Calendari del contribuent per al 2n semestre de 2009 i les Bonificacions previstes a les Ordenances Fiscals de 2009.
 
Poma