dimecres 23 setembre 2009
Programa operatiu FEDER

L’ajuntament de Sant Pere Pescador ha rebut una subvenció de 329.215,41 € en el marc del programa operatiu FEDER per al període 2007-2010.

Aquesta quantitat representa el 50% del cost total del Projecte de regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet, Girona i un tram del c. del Carme, inclós en l’eix 4 (desenvolupament local i urbà) del progarama operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
 
Poma