dilluns 15 febrer 2010
Primeres Sessions d'acollida a la seu dels Serveis Socials de Sant Pere Pescador
Aquesta tarda s'inicien les primeres Sessions d'acollida a la seu dels Serveis Socials
de Sant Pere Pescador, c. del Forn nº21,  organitzades pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Àrea d'Immigració de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador.

Aquestes jornades es celebraran els dies 15, 16 i 17 de febrer i tractaran diferents
temàtiques en relació amb el recent Pla Local d'Acollida aprovat pel Ple de l'Ajuntament el passat 29 de desembre.

La voluntat del consistori és explicar a la població nouvinguda quins són els tràmits
bàsics que es fan a les diferents administracions existents al poble: l'Ajuntament, els
Serveis Socials, l'administració sanitària, l'escola, etc. per tal d'optimitzar els
recursos existents i ser més eficients i eficaços enel procés d'acollida a la població immigrant i en el circuit que s'estableix per fer-los més fàcil l'accés als serveis públics més bàsics.

A la sessió d'avui es parlarà de la qüestió de l'empadronament, del funcionament del
sistema sanitari i la maternitat, de les taxes i contribucions, i de la seguretat ciutadana i el civisme.

Demà 16 de febrer és parlarà de temes com la justícia i l'assessorament legal, el
bescanvi del permís de conducció i la informació i orientació laboral.

Finalment, el dimecres 17 de febrer es parlarà de l'accés a l'habitatge, el sistema
educatiu, l'Escola d'adults i els Serveis Socials.
 
Poma