dimecres 2 març 2011
Parc Urbà de Salut
L’Àrea d’Esports i l’Àrea d’Atenció a la Gent Gran, amb la col·laboració del DIPSALUT, han instal·lat un Parc Urbà de Salut al c. Empori amb el c. Remences, al costat del parc infantil.
 
El Parc Urbà de Salut es dirigeix especialment al col·lectiu de la gent gran per tal de fomentar-ne la pràctica fisicoesportiva i consta de màquines de treball adaptades a l’entorn on es poden treballar aspectes com la força, l’equilibri o la coordinació visomotora.
 
Per altra banda, l’Ajuntament també ha creat un Itinerari de Salut amb un recorregut d’uns 2.000 m. que presenta beneficis a nivell cardiovascular.
 
El Parc Urbà de Salut i l’Itinerari de Salut es complementen i formen part del Circuit de Salut que ha dissenyat l’Ajuntament.
 
Durant aquests dies s’han repartit als veïns i als diversos establiments el plànol amb el recorregut de l’Itinerari de Salut i el tríptic explicatiu dels aparells del Parc Urbà de Salut i el seu ús.
 
Paral·lelament, el dia 1 de març l’Àrea d’Esports s’ha posat en funcionament el servei d’abonats del Pavelló Poliesportiu, que inclou com a novetat més destacada l’obertura  de la sala de musculació.
 
Ambdues iniciatives formen part del Pla de dinamització esportiva de Sant Pescador, actualment en fase d’elaboració, que busca fomentar la pràctica fisicoesportiva al municipi a través de quatre grans línies bàsiques d’actuació: l’esport escolar (educació física de l’Escola Llagut i activitats extraescolars), l’esport salut (englobant activitats per mantenir o millorar la condició física, gimnàstica suau i exercicis a la sala de musculació); l’esport recreatiu, des d’un punt de vista més social i familiar (trobades comarcals i provincials per fomentar diferents esports, esdeveniments vinculats amb les famílies, jornades ludicoesportives) i l’esport de competició a través dels clubs federats.
 
La mesura busca convertir Sant Pere Pescador en un municipi de referència dins la seva àrea d’influència més pròxima, sobretot els pobles que formen part de l’àmbit geogràfic del Baix Fluvià, pel que fa a la pràctica fisicoesportiva. L’objectiu que es vol assolir és tenir a l’abast l’equipament esportiu i els serveis necessaris per fer diferents esports al municipi sense necessitat de desplaçar-se a cap altre lloc.
  
Àrea de Comunicació de Ajuntament de Sant Pere Pescador, 1 de març de 2011
 
Poma