divendres 19 setembre 2008
Escrit de queixa a l’ACA

Els ajuntaments de Sant Pere Pescador i l’Armentera presenten un escrit de queixa a l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) i al Consorci de la Costa Brava per l’endarreriment en l’inici de les obres de connexió amb l’EDAR (estació depuradora d’aigües residuals de l’Escala i Albons).

Aquest endarreriment provocarà que l’inici de les obres no es produeixi fins a començaments de l’any vinent.
 
Poma