dimecres 24 setembre 2008
Emotiu comiat d'en Leonel Rosa Nunes de Oliveira

Els veïns de Sant Pere varen acomiadar multitudinàriament ahir a les 18 h. a l'església parroquial de Sant Pere Pescador el que fou l'encarregat de la brigada de serveis
municipal i treballador de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador des del 1988.

L'acte fou molt emotiu i la nombrosa assistència de gent va evidenciar el profund arrelament d'en Leonel al poble. Persona de caràcter afable, treballador incansable,
honest i amb una dedicació exclusiva al servei dels veïns del poble, es va guanyar el
respecte de tothom per ser com era i per no tenir mai un no per a ningú.

Familiars, veïns i Ajuntament lamentem una pèrdua tan tràgica.

En aquest sentit, el passat 22 de setembre l'Ajuntament va decretar dos dies de dol oficial, el 23 i 24 de setembre, durant els quals la bandera onejarà a mitja asta amb un crespó negre.

Descansi en pau.
 
Poma