dimarts 14 octubre 2008
Obtinguda la subvenció per a la retribució a determinats càrrecs electes

L’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha rebut 11.441,68 € en la convocatòria per a rebre compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes per a l’any 2008. 

El consistori ha rebut l’import màxim que permet l’ajut en funció del tram de població.  

Aquesta subvenció ha estat possible pel fet que el consistori té donada d’alta en la seguretat social en règim de dedicació exclusiva la retribució de l’alcalde.
 
Poma