dijous 23 octubre 2008
Sant Pere Pescador inicia en breu la prova pilot de compostatge casolà.
Sant Pere Pescador inicia en breu la prova pilot de compostatge casolà. 

Com bé ja sabeu els residus són un dels problemes ambientals més importants i també més greus d’avui en dia. Potser se’n parla poc al costat del canvi climàtic i la desaparició de moltes espècies. Però curiosament és un problema quotidià en el qual hi podem fer molt o molt poc per ajudar a resoldre’l.Si els remeis pel canvi climàtic i altres problemes ambientals acostumen a ser complexos i molt diversificats, en el cas dels residus la solució és molt senzilla: separar selectivament les escombraries, el que normalment anomenem com a reciclatge.Cada bossa d’escombraries suma, i cada tona que recollim dels contenidors de vidre, paper o envasos deixa de ser un problema de difícil solució i pot convertir-se en un recurs per a la fabricació de nou vidre, paper i plàstics o llaunes.En aquest sentit la fracció dels residus domèstics més gran és la fracció orgànica, que representa un 38% del total d’escombraries que es produeixen. I en el cas d’habitatges amb jardí, aquest percentatge es dispara degut a les restes de poda, gespa, etc. Tots aquestes residus es poden gestionar fàcilment si es separen de la resta en el propi jardí de casa. 

Per aquesta raó el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador inicien una prova pilot d’implantació del compostatge casolà en el municipi. S’espera que amb aquesta prova pilot es pugui avaluar l’interès d’aquesta iniciativa en el municipi i les variables a tenir en compte per a una implantació generalitzada. L’objectiu és que amb el compostatge casolà una part d’aquest 38% de fracció orgànica es pugui gestionar directament en els jardins de Sant Pere Pescador. Això permetria reduir la quantitat de residus que van a parar a l’Abocador comarcal de Pedret i Marzà –l’any 2007 van ser més de 3.000 tones en total- i contribuir així a reduir el problema dels residus a la comarca.Com a contrapartida, el compostatge casolà permet que els seus practicants n’obtinguin el compost, un adob natural semblant a la terra vegetal molt beneficiós per a les plantes del jardí. 

Si bé aquesta prova pilot és de participació limitada, el Consell Comarcal i l’Ajuntament preveuen poder estendre la campanya a tot el municipi aquest mateix any. Això significa que tots aquells veïns de Sant Pere Pescador interessats en concretar més detalls d’aquesta nova actuació es poden informar directament trucant al 972 503 088 o bé enviant les seves dades i les de la superfície del seu jardí a compostatge@residus-altemporda.org, reservant el seu compostador per a més endavant. 

Albert Piqué
Tècnic Ambiental
www.asepma.com

 
Poma