Pla General d'Ordenació Urbanística - PGOU 2006

Enguany es posa en exposició pública els plans d'ordenació urbanística segons Decret Legislatiu 1/2005, Text refós de la Llei d'Urbanisme", art. 57 i següents. Podeu veure'n més referències al web de la Generalitat

De moment us presentem els plànols pel que fa al plà del nostre poble, però si podem també us posarem l'escrit.

Pel que fa a Sant Pere Pescador té els següents tres plànols:

Podeu ampliar la imatge: versió 90 KB, versió 13,6 MB

 

Pla del poble

Podeu ampliar la imatge: versió 911 KB, versió 16 MB

 

Pla del Bon Relax

Podeu ampliar la imatge: versió 99 KB, versió 8,25 MB

 
Poma