foto alcalde
Presentació de l'Alcalde
Il·lm Alcalde-President de Sant Pere Pescador
Agustí Badosa i Figueras
alcaldia@santpere.cat
Facebook

Benvolguts tots,

Em plau donar-vos la benvinguda a aquesta web municipal de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador. És el nostre desig que es converteixi en un espai que us faciliti cada vegada més, conèixer entre altres aspectes, l’actualitat del municipi, l’entorn natural i tan fantàstic que tenim, les nostres activitats de tot caire que portem a terme al llarg de l’any i en definitiva, una eina que volem que sigui útil pels nadius i/o habituals de Sant Pere, però també pels que ens visiten al llarg de l’any.

Us ha de permetre fer la majoria dels tràmits des de casa i contactar amb el consistori, sense necessitat de fer-ho de manera presencial, fet que estalvia desplaçaments, i per tant, temps i diners. L’aplicació específica s’anomena SEU ELECTRÒNICA, i és la que té totes les funcionalitats esmentades.

En aquesta mateixa línia, aquest estiu 2015 hem posat en marxa una webApp (web adaptada per dispositius intel·ligents en mobilitat): www.visitsantpere.com molt més enfocada al sector turístic i per facilitar la immediatesa de la informació que necessita l’usuari.

A la vegada i dintre del compromís polític d’aquest equip de govern en termes de transparència, en els propers mesos desenvoluparem un portal específic per donar totes les dades que permetin al ciutadà tenir una foto clara de la situació econòmica del nostre Ajuntament i la resta, que ens obliga la normativa específica.

Tot això ho fem des del convenciment que hem de ser capaços de millorar la proximitat amb el ciutadà i que aquest tingui el màxim d’informació que li és necessària. Només a través d’aquestes conceptes, junt amb una millor agilitat administrativa, serem capaços de recuperar la credibilitat i que el paper que juga l’Ajuntament, tingui un valor afegit pel ciutadà.

Els avenços tecnològics com els citats, també tenen que anar acompassats dels avenços socials i ens faríem un flac favor, si deixem pel camí a molta gent, que ho està passant molt malament per la crisi econòmica dels últims anys.

Per tant el nostre repte com a governants és trobar aquest equilibri tan difícil, entre tots aquests aspectes i els nous que ens aniran apareixen, en un mon tan globalitzat.

Esperem que tots els santperencs, entesos com a gent que us estimeu San Pere, trobeu aquí un canal de comunicació en els dos sentits i que us sigui realment útil.

Atentament.

 

Agustí Badosa Figueras

Alcalde-President
 
Poma