dissabte 26 desembre 2020
Estudi habitatges buits a Sant Pere Pescador

L’estudi d’arquitectura undos arquitectura cooperativa realitzarà un anàlisi dels habitatges buits i altres situacions anòmales del municipi de Sant Pere Pescador amb la intenció de proposar sortides a aquests immobles desocupats.  Aquesta actuació s’acull a les línies de subvenció que ofereix l’Àrea de Cooperació Local del Departament d’Habitatge de la Diputació de Girona a fi d’impulsar, fomentar i incentivar la planificació i el desenvolupament de les polítiques publiques d’habitatge.

El treball ha de servir per definir actuacions i estratègies per incentivar la mobilització del parc d’habitatges buit cap al lloguer assequible, afavorint així el dret a l’accés a l’habitatge del gruix de la població, i en particular d’aquells col·lectius que més ho necessiten: joves, gent gran o persones en situació de risc d’exclusió. L’estudi també ha de servir per a fer propostes per a revitalitzar les zones degradades i frenar l’envelliment i el deteriorament dels edificis.

Undos arquitectura cooperativa també està realitzant estudis d’habitatge buits a Castelló d’Empúries i Empuriabrava, Navata, Rupià, La Pera i Bordils.


A partir del dia 3 de desembre s’iniciarà el treball de camp porta a porta a Sant Pere Pescador per recollir dades de l’estudi.
 
Poma